FANDOM


Kashima Antlers
Goleiros Defensores Meio-Campistas Atacantes
1 Hitoshi Sogahata
13 Yohei Sato
30 Hideaki Ozawa
46 Akihiro Sato
5 Yutaka Akita
4 Daiki Iwamasa
2 Jorginho
3 Akira Narahashi
14 Eiji Gaya
17 Masahiko Inoha
21 Atsuto Uchida
16 Toru Araiba
35 Tomohiko Ikeuchi
22 Daigo Nishi
8 Naoki Soma
6 Koji Nakata Capitão
27 Bismarck
10 Zico Ouro
11 Leonardo
40 Mitsuo Ogasawara
20 Danilo
23 Masashi Motoyama
37 Yasuto Honda
29 Makoto Teguramori
9 Yoshiyuki Hasegawa
7 Atsushi Yanagisawa
19 Hisashi Kurosaki
18 Marquinhos Araujo
26 Mazinho Oliveira
32 Takayuki Suzuki
41 Tomoyuki Hirase
52 Yuzo Tashiro
  • Treinador:

Brasil Oswaldo de Oliveira

Escalação

11-KSH