FANDOM


Japão
Goleiros Defensores Meio-Campistas Atacantes
1 Shigetatsu Matsunaga
22 Shinkichi Kinkuchi
23 Yoshikatsu Kawaguchi
4 Masami Ihara Capitão
3 Yutaka Akita
5 Tsuneyasu Miyamoto
6 Alex Santos
2 Yuji Nakazawa
14 Akira Kaji
13 Yuto Nagatomo
15 Yasuhito Endö
8 Hidetoshi Nakata
20 Shunsuke Nakamura
10 Ruy Ramos Ouro
17 Junichi Inamoto
7 Yasukiro Okudera
11 Shinji Ono
12 Wagner Lopes
9 Kubishige Kamamoto
21 Hiromi Hara
18 Kazuyoshi Miura
19 Naohiro Takahara
16 Keisuke Honda
  • Técnico:

Brasil Zico

Escalação

11-JAP